Elektrisch vervoer vraagt om gemeentelijke visie en beleid

Elektrisch vervoer vraagt om gemeentelijke visie en beleid Rond 2025 zal een groot deel van het verkeer en vervoer in Nederlandse steden elektrisch rijden. Deze groei heeft een grote impact op gemeenten. Zij hebben de regie in het realiseren van een goede laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, bussen, taxi’s en distributievoertuigen. Tegelijkertijd moet de verbinding worden gelegd met het verdwijnen van aardgasaansluitingen in wijken, waardoor de elektriciteitsvraag verder zal toenemen. Elektrisch vervoer vraagt om een integrale visie. Uit onderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat veel gemeenten nog voor de uitdaging staan dit vorm te geven.

 

Lees het hele bericht