Privacy Statement Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. AutoRent Nederland BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
In het kader van onze dienstverlening legt AutoRent Nederland BV gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief of gebruik maakt van onze (interactieve) diensten. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens en afgenomen producten en diensten.

AutoRent Nederland BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan dit gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die AutoRent Nederland BV over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen.

Op de websites van AutoRent Nederland BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan AutoRent Nederland BV haar dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen wordt onder meer gebruik gemaakt van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Het kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Wijzigingen AutoRent Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze disclaimer en het privacy statement te wijzigen en aan te passen conform de geldende privacyregels.